Lillberget
Ett tryggt boende
Hem Nyheter Om oss Fastigheter Miljö Kontakt
 
Nyheter

2021
Uppgradering lägenheter
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 48B och 48A
(se Fastigheter "Exempel uppgradering lägenhet" för exempel på hur det ser ut efter en uppgradering)
     

2020
Relining
Relining av köksstammar på Korpralsvägen 48-50 (man tillverkar förenklat nya avloppsrör)

     

2020
Uppgradering lägenheter
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 48C

     

2019
Uppgradering lägenheter
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 50A

     

november 2018
Uppgradering lägenheter
Vi bygger om en 3 Rok till nyproduktionsstandard på Segelgatan 17

     

juni 2018
Renovering carport på Länsmansvägen
Nytt tak på carport på Länsmansvägen

     

november 2017
Uppgradering lägenheter
Vi bygger om två lägenheter på Segelgatan 17 till nyproduktionsstandard

     

juli 2017
Säkerhetsdörrar Korpralsvägen 48-50
Byte av alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar på korpralsvägen 48-50, samt montage av postboxar i alla entreer

     

juni 2017
Innergård Korpralsvägen 48-50
Omasfaltering av gården och anlagt en ny besöksparkering med tre platser

     

november 2016
Uppgradering lägenheter
Vi bygger i oktober- november om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48a

     

oktober 2016
4 nya motorvärmarplatser
Tillförande av 4 nya p-platser med motorvärmaruttag på Korpralsvägen 50.

     

september 2016
Uppförande nytt soprum
Rivning av gammalt soprum och byggt nytt d;o på Korpralsvägen 50.

     

juli 2016
Uppgradering lägenheter
Vi bygger i augusti om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48c.

     

september 2015
Kvarvarande fönster bytta
Byte 58 st fönster på Korpralsvägen 48-50. Nu har alla fönster i lägenheterna bytts.

     

augusti 2015
Uppgradering lägenheter
Vi bygger i augusti om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48 B.

     

maj 2015
Uppgradering lägenheter
Vi bygger i maj om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48 A.

     

januari 2015
Uppgradering lägenheter
Vi bygger i januari om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Segelgatan.

     

oktober 2014
Avyttring Utmarksvägen 12
Den 1 oktober avyttras vår fastighet på Utmarksvägen 12 till hyresgästerna, vilka har bildat en bostadsrättsförening för detta.
(samtliga hyresgäster blir medlemmar och förvärvar sin lägenhet)

     

6 augusti 2014
Uppgradering lägenheter
Vi påbörjar under hösten att uppgradera 2 lägenheter på Korpralsvägen till nyproduktionsstandard (jfr ex. Akelius First Class).

     

25 juni 2014
Asfaltering Länsmansvägen
Länsmansvägens gård omasfalterad.

     

26 oktober 2013
Källarlägenheter Länsmansvägens
Två stycken källarlägenheter på Länsmansvägen är färdigställda
Alla lägenheter görs till nyproduktionsstandard med värme i golv, diskmaskin med mera

     

20 april 2013
Länsmansvägen - Femma görs om till trea och etta
En stor 5 rums lägenhet rivs och ersätts med en trerumslägenhet och en etta med kokvrå.
Alla lägenheter görs till nyproduktionsstandard med värme i golv, diskmaskin med mera

     

6 januari 2013
Källarlägenheter
Planering görs för byggnation av två st källarlägenheter på Länsmansvägen

     

1 december 2012
Ny cykelbod
Ny cykelbod har uppförts på Länsmansvägen 11

     

5 juni 2012
Fortsatta fönsterbyten
Byte av fönster görs på Utmarksvägen 12

     

2011
Fönsterbyten
Byte av fönster görs på Segelgatan 17
Byte av fönster påbörjas på Korpralsvägen 48-50

     

2010
Ny cykelbod
Ny cykelbod byggs på Tegsvägen 10

     

5 maj 2009
Nya lägenheter Tegsvägen
28 Nya lägenheter på Tegsvägen
Läs mer

     

4 januari 2007
Nybyggnation!
Nya lägenheter planeras på Tegsvägen
Läs mer