Lillberget
Ett tryggt boende
Hem Nyheter Om oss Fastigheter Miljö Kontakt
 
Nyheter

december 2023
Vi fortsätter under 2024 stödja UNICEF med en gåva för barn i katastrof

 

     

oktober 2023
Relining av stammar på Länsmansvägen
Relining av köksstammar och avlopp på Länsmansvägen 11 (man tillverkar förenklat nya avloppsrör)

     

december 2022
Vi fortsätter under 2023 stödja UNICEF med en gåva för hjälpinsatser i Ukraina

Vi stdjer UNICEFs arbete fr barnen i Ukraina


     

juli 2022
Helrenovering tvättstuga Korpralsvägen
Under juni-juli helrenoverades tvättstugan på Korpralsvägen. Nya klinkergovl, kakel och nymålade väggar samt nya dragningar för el och vatten.
Bilder från tvättstugan nedan (klicka på bilden för förstoring).

       


     

april 2022
Energideklaration utförd
Under våren har vi gjort en förnyad energideklaration som gäller fram till 2032. Samtliga fastigheter har energiklass C vilket motsvarar krav
för nybyggnation idag. Det är kul och glädjande att se att de åtgärder vi gjort har haft effekt. Läs mer under fliken Miljö

     

april 2022
Relining Segelgatan
Relining av köksstammar och avlopp på Segelgatan 17 (man tillverkar förenklat nya avloppsrör)

     

mars 2022
Vi stödjer UNICEF med en gåva för hjälpinsatser i Ukraina

Vi stdjer UNICEFs arbete fr barnen i Ukraina


     

2021
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 48B och 48A
(se Fastigheter "Exempel uppgradering lägenhet" för exempel på hur det ser ut efter en uppgradering)

     

2020
Relining Korpralsvägen
Relining av köksstammar på Korpralsvägen 48-50 (man tillverkar förenklat nya avloppsrör)

     

2020
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 48C

     

2019
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger om två stycken 3 Rok till nyproduktionsstandard på korpralsvägen 50A

     

november 2018
Uppgradering lägenheter Segelgatan
Vi bygger om en 3 Rok till nyproduktionsstandard på Segelgatan 17

     

juni 2018
Renovering carport på Länsmansvägen
Nytt tak på carport på Länsmansvägen

     

november 2017
Uppgradering lägenheter Segelgatan
Vi bygger om två lägenheter på Segelgatan 17 till nyproduktionsstandard

     

juli 2017
Säkerhetsdörrar Korpralsvägen 48-50
Byte av alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar på korpralsvägen 48-50, samt montage av postboxar i alla entreer

     

juni 2017
Innergård Korpralsvägen 48-50
Omasfaltering av gården och anlagt en ny besöksparkering med tre platser

     

november 2016
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger i oktober- november om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48a

     

oktober 2016
4 nya motorvärmarplatser Korpralsvägen
Tillförande av 4 nya p-platser med motorvärmaruttag på Korpralsvägen 50.

     

september 2016
Uppförande nytt soprum Korpralsvägen
Rivning av gammalt soprum och byggt nytt d;o på Korpralsvägen 50.

     

juli 2016
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger i augusti om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48c.

     

september 2015
Kvarvarande fönster bytta Korpralsvägen
Byte 58 st fönster på Korpralsvägen 48-50. Nu har alla fönster i lägenheterna bytts.

     

augusti 2015
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger i augusti om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48 B.

     

maj 2015
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi bygger i maj om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Korpralsvägen 48 A.

     

januari 2015
Uppgradering lägenheter Segelgatan
Vi bygger i januari om en lägenhet till nyproduktionsstandard på Segelgatan.

     

oktober 2014
Avyttring Utmarksvägen 12
Den 1 oktober avyttras vår fastighet på Utmarksvägen 12 till hyresgästerna, vilka har bildat en bostadsrättsförening för detta.
(samtliga hyresgäster blir medlemmar och förvärvar sin lägenhet)

     

6 augusti 2014
Uppgradering lägenheter Korpralsvägen
Vi påbörjar under hösten att uppgradera 2 lägenheter på Korpralsvägen till nyproduktionsstandard (jfr ex. Akelius First Class).

     

25 juni 2014
Asfaltering Länsmansvägen
Länsmansvägens gård omasfalterad.

     

26 oktober 2013
Källarlägenheter Länsmansvägen
Två stycken källarlägenheter på Länsmansvägen är färdigställda
Alla lägenheter görs till nyproduktionsstandard med värme i golv, diskmaskin med mera

     

20 april 2013
Länsmansvägen - Femma görs om till trea och etta
En stor 5 rums lägenhet rivs och ersätts med en trerumslägenhet och en etta med kokvrå.
Alla lägenheter görs till nyproduktionsstandard med värme i golv, diskmaskin med mera

     

6 januari 2013
Källarlägenheter Länsmansvägen
Planering görs för byggnation av två st källarlägenheter på Länsmansvägen

     

1 december 2012
Ny cykelbod Länsmansvägen
Ny cykelbod har uppförts på Länsmansvägen 11

     

5 juni 2012
Fortsatta fönsterbyten Utmarksvägen
Byte av fönster görs på Utmarksvägen 12

     

2011
Fönsterbyten Segelgatan
Byte av fönster görs på Segelgatan 17
Byte av fönster påbörjas på Korpralsvägen 48-50

     

2010
Ny cykelbod Tegsvägen
Ny cykelbod byggs på Tegsvägen 10

     

5 maj 2009
Nya lägenheter Tegsvägen
28 Nya lägenheter på Tegsvägen
Läs mer

     

4 januari 2007
Nybyggnation! Tegsvägen
Nya lägenheter planeras på Tegsvägen
Läs mer