Lillberget
Ett tryggt boende
Hem Nyheter Om oss Fastigheter Miljö Kontakt
 
Miljö

Miljö

Allmänt
Vi försöker arbeta så smart som det går för att driva bolagets fastigheter så miljövänligt som möjligt.
Samtliga fastigheter har energiklass C vilket motsvarar krav för nybyggnation idag. Nedan finns en beskrivning av det miljöarbete vi bedriver och de åtgärder vi genomfört

Värme
Alla fastigheter värms idag upp med fjärrvärme (på Segelgatan & Länsmansvägen har oljepannor byts ut mot fjärrvärme). Då det är praktiskt möjligt har vi kompletterat ventilationen med värmeåtervinning via en värmepump. Samtliga vindsvåningar har tilläggsisolerats.

Vi har nu bytt alla fönster i fastigheterna till fönster med bättre isolerings- och ljudegenskaper. Vad gäller uppvärmning i övrigt har löpande bytts ut termostatventiler i alla lägenheter

Inomhus
För att minska vattenförbrukning byts löpande till snålspolande toaletter, samt övriga va armaturer byts till så effektiva som möjligt.

El
Utomhus styrs all belysning med skymningsreläer och i vissa fall kompletteras dessa med rörelsestyrda detektorer. I alla armaturer utomhus och i allmänna utrymmen insätts ledlampor.

Motorvärmareuttag styrs via tidur samt termostater. I pannrum har byten skett av cirkulationspumpar till sk tryckstyrda d:o.

Utomhus
Skötsel sker så långt det är möjligt manuellt och i alla egna maskiner används uteslutande miljöbensin.

Sopor
Där sker numera uppdelning av hushållssoporna så att matrester sorteras separat.

Vad gäller batterier, glödlampor etc kan dessa lämnas i allmänna utrymmen i varje fastighet.Senaste energideklaration (klicka för förstoring).